Dränering i Västerås

Dränering & Enskilt avlopp i Västerås

För den som bor i en fastighet byggd före 1980-talet är det en del saker som behöver åtgärdas med tiden. Exempelvis behöver taket läggas om, fasaden renoveras, fönster skrapas och målas och mycket annat. Fastighetens dränering är dock något som tenderar att glömmas bort, tills skadan redan är skedd och fukten har fått fäste i husets grund och källare. Ofta beror ineffektiv dränering på att dräneringsrören har slammat igen, tegelrören har vittrat sönder eller att grundvattennivån har höjts. Är det över 30 år sedan huset fick en ny dränering kan det vara dags att utföra en fuktkontroll för att kontrollera luftfuktigheten i källaren och i väggar. Vi på Gårdsmark erbjuder dig en kostnadsfri fuktmätning och förslag på åtgärder, utan att du förbinder dig till något.

Att utföra en dränering i Västerås

När du ska utföra en dränering behöver du frilägga husets grund. Djupet på schaktet som ska grävas upp behöver vara minst 3-4 decimeter under bottenplattans lägsta nivå så att dräneringsrören kan läggas på rätt djup. När du frilägger husets grund är det viktigt att tänka på säkerheten så att inte huset rör sig, vilket kan vara upphov till allvarliga skador. Dräneringsrören ska placeras cirka 1 decimeter under bottenplattans lägsta nivå. Rören läggs på ett lager makadam och därefter så fyller du på med makadam runt röret och ovanpå så att vattnet kan rinna fritt ned i rören. För att inte rören ska slammas igen behöver även makadamet och rörledningen omslutas av en geofilterduk.

Grunden behöver också ha fuktskydd likaså källarväggarna. Du kan sätta plastmattor, så kallade Platonmattor, men också passa på att isolera väggarna, vilket gör att du senare kan inreda källaren och dessutom får ned husets uppvärmningskostnader. Efter att arbetet är klart fyller du igen schakten med fyllnadsmassor, ny eller den gamla beroende på val av isolering. Därefter bör du vänta några månader till marken kring huset har satt sig innan du återställer tomten. Vill du vara säker på att dränering och fuktskydd utförs på rätt sätt kan du vända dig till oss på Gårdsmark som har specialiserat oss på dränering i Västerås.


När är det dags för dränering

Har du fukt i källaren eller känner du en unken doft har du sannolikt en dränering som inte fungerar effektivt. Fukt bidrar bland annat till att putsen på väggarna lossnar, färgen flagnar eller att det uppstår svarta fläckar vilket gör att du enkelt kan upptäcka om din källare är utsatt för fukt. När fukten tränger in i fastigheten kan den vandra vidare upp i golv eller väggar inne i bostaden. Fukten kan också påverka husets grundkonstruktion så att hållbarheten försämras vilket kan leda till sättningar som skadar fastigheten, vilket kan bli mycket kostsamt att reparera. Dessutom kan fukt utveckla mögel som är ohälsosamt för de personer som vistas i fastigheten.

Boka en kostnadsfri fuktmätning hos oss på Gårdsmark så kan vi samtidigt utföra en inspektion av din gamla dränering och lämna förslag på åtgärder, utan några förpliktelser.


När du ska installera enskilt avlopp i Västerås

Är ditt gamla avloppssystem ineffektivt eller inte rätt dimensionerat, efter exempelvis en tillbyggnad, kan det vara dags att installera ett nytt enskilt avlopp i Västerås. När du installerar ett nytt enskilt avlopp är det viktigt att det uppfyller fastighetens behov men också klarar av kommunens krav på enskilt avlopp. Ett enskilt avlopp kräver en effektiv rening, utöver en slamskiljare, för att inte skada miljön. Du bör vända dig till ett professionellt markföretag som Gårdsmark för att få hjälp med att planera och även installera ditt enskilda avlopp så att det klarar av kommunens miljökrav och övriga krav på enskilt avlopp.


Att tänka på vid installation av enskilt avlopp

Innan du kan installera ett nytt enskilt avlopp behöver du bestämma vilken avloppsanläggning som du ska installera. Detta så att du kan bifoga denna information till kommunen då du ansöker om tillstånd för ditt nya enskilda avlopp. Vilket avloppssystem som passar din fastighet bäst och som även uppfyller kommunens miljökrav beror på var din fastighet är belägen och din tomts förutsättningar. Enklast är att kontakta oss på Gårdsmark som är experter på enskilt avlopp och som kan ge dig råd och information kring din installation och lämplig avloppsanläggning. Det garanterar att du får ett enskilt avlopp som klarar av dina behov men som också uppfyller kommunens krav. Dessutom erbjuder Gårdsmark dig marknadens bästa garantier, på både arbete och material, vilket gör att du kan känna dig trygg med vår installation även efter att vi är klara.