Dränering i Sandviken

Husdränering i Sandviken

Behöver du dränera din villa i Sandviken?

När vattnet inte rinner undan från marken vid husgrunden efter ett regn har du sannolikt en dränering i Sandviken som inte längre fungerar. En husdränering har normalt en livslängd på cirka 25 till 30 år. Har du en äldre fastighet som inte har fått ny dränering under de senaste 30 åren bör du utföra en dränering i Sandviken i förebyggande syfte innan dräneringen slutar att fungera. Då slipper du arbetet med att fuktrenovera din källare och kanske än värre även husgrunden. Vi på Gårdsmark har under flera års tid utfört dräneringar åt privatpersoner i Sandviken. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå dig då du ska utföra en dränering.

Inför en dränering

När du anlitar oss på Gårdsmark för en dränering i Sandviken kommer arbetet att kunna utföras smidigare om du förbereder för dräneringen. Exempel på förberedelser som du kan utföra är att flytta rabatter som du vill behålla, rensa upp runt huset och ta bort alla lösa föremål som utemöbler, krukväxter och andra detaljer som du vill spara. Vi kommer också behöva ha en uppläggningsplats för fyllnadsmassor och för att minska slitaget på din trädgård kan du anordna en plats där vi kan placera fyllnadsvaror i anslutning till huset. Efter att vi har inspekterat förutsättningarna för din dränering i Sandviken kan vi också bidra med råd kring hur du kan förbereda vårt arbete för att minska skador och arbetstimmar.


Erhåll rådgivning kring enskilt avlopp i Sandviken

Att installera ett nytt enskilt avlopp i Sandviken kräver ett gediget förarbete. Dels så att du får det avloppssystem du vill ha och som är rätt dimensionerat för fastigheten men också för att du ska få tillståndet för att installera systemet beviljat av kommunen. Gårdsmark har varit verksamma inom branschen under en låg tid och våra medarbetare har en stor kunskap och erfarenhet om enskilt avlopp i Sandviken. Vi kan erbjuda dig hjälp med allt från projektering till installation av enskilt avlopp. Vi bidrar också med information till din ansökan och kan även ge dig råd i samband med att du ska välja enskilt avlopp i Sandviken. Kontakta oss för fri rådgivning kring ditt enskilda avlopp.