Dränering i Mora

Vi på Gårdsmark utför fullständiga husdräneringar i Mora – skriv gärna in till oss för att komma i kontakt med en skicklig medarbetare med fokus på Dalarna

Anledning till att varje hus i Mora(och hela landet) behöver en dränering är för att leda bort vatten som annars riskerar att tränga igenom källarväggar eller in i husgrunden och där åsamka fuktskador. Dels behövs dränering för att leda bort grundvattnet som finns i marken och dels för att leda bort vatten som samlas då det regnar eller då snö smälter. Om dräneringen inte fungerar som den ska finns det en risk att det över tid samlas vatten vid husets grund som sedan bidrar till att det uppstår fuktskador som blir kostsamt att renovera. Fukt kan också utveckla mögel vilket kan bli ohälsosamt för de som vistas i huset.

Hur går en dränering i Mora till?

När vi på Gårdsmark utför en dränering i Mora börjar vi alltid med att komma ut till din fastighet för att inspektera de förutsättningar som föreligger i samband med en dränering. Vi kontrollerar bland annat att vi kan ta oss fram med grävmaskin, om det finns altan eller uterum som behöver monteras ned eller om det går att gräva under dessa utbyggnader. Vi kontrollerar också om det är rabatter eller buskar som står i vägen och lämnar råd kring hur du ska hantera dessa om du inte vill att de ska förstöras.


Utförandet av en dränering i Mora

På överenskommen dag påbörjar vi arbetet med din husdränering genom att gräva upp ett schakt runt om huset. Vanligtvis gräver vi upp en eller två sidor i taget så att inte huset riskerar att röra sig. Därefter lägger vi ned dräneringsrör, dräneringsduk och makadam, enligt gällande branschregler. Sedan sätter vi fuktskydd på källarväggar och eventuellt tilläggsisolerar, om du önskar det, och slutligen fyller vi på med nya fyllnadsmassor. Därefter behöver marken runt huset få sätta sig i några månader innan du kan återställa din trädgård.


Vi är experter på enskilt avlopp i Mora

Är du i behov av ett nytt enskilt avlopp i Mora eller behöver du uppgradera ett befintligt enskilt avlopp kan du med varm hand vända dig till oss på Gårdsmark. Våra skickliga och mycket kunniga markarbetare har en lång erfarenhet inom området och kan bistå dig i hela processen från projektering och rådgivning kring val av avloppssystem till installation av nytt enskilt avlopp i Mora. Du kan kontakta oss för att boka ett hembesök så vi kan granska vilka förutsättningar som föreligger vid installation av nytt avloppssystem och bistå dig med information för din ansökan om tillstånd hos kommunen.