Dränering i Kumla

Dränering i Kumla med omnejd

Att din fastighet har en fungerande dränering är viktigt så att det inte samlas vatten vid husgrunden så att fukt tränger in i källarväggar och/eller husets grund. Om det ansamlas vatten vid husgrunden eller om du upptäcker att du har fukt i källaren så kan det vara så att din dränering inte fungerar längre.

Att en dränering inte fungerar kan bero på flera olika orsaker som exempelvis att grundvattnet har stigit, att rören har slammat igen eller att dräneringen är så gammal så rören har spruckit eller vittrat sönder. Om du vill få hjälp med din dränering i Kumla kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är experter på dränering och enskilt avlopp i Kumla.

Välj oss för villadränering i Kumla

Har du upptäckt att vattnet inte rinner undan vid husgrunden eller misstänker du att det finns fukt i din källare kan du kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Vid hembesöket kan våra fukttekniker utföra en fuktmätning i din källare och även inspektera marken runt din husgrund. Efter avslutad inspektion får du ett protokoll med resultatet av vår utredning men också förslag på eventuella åtgärder. Om vår utredning visar att du inte har en fungerande dränering kan vi lämna ett konkurrenskraftigt pris för din dränering i Kumla.


Process för att installera enskilt avlopp i Kumla

Vi på Gårdsmark har utbildade medarbetare som är experter på enskilt avlopp i Kumla. Det betyder att vi kan bistå dig genom hela processen då du ska installera ett enskilt avlopp, från projektering till installation. Vi behöver först komma ut till din fastighet för att utreda vilka förutsättningar som finns för att installera ett enskilt avlopp i Kumla men också vilken kapacitet du behöver för avloppssystemet. Vi kan därefter lämna rådgivning i samband med att du ska välja det avloppssystem som du vill installera.

Sedan kan vi bistå dig med information i samband med att du ska ansöka om tillstånd för att installera ett nytt enskilt avlopp. Slutligen hjälper vi dig med att installera ditt enskilda avlopp så att det blir professionellt utfört.