Dränering i Köping

Dränering i Köping med omnejd

Är det över 30 år sedan som din fastighet i Köping sist fick en ny dränering är det dags att utföra en dränering innan den slutar att fungera och bidrar till fuktskador i grund och källare. Fukt som tränger in i källare kan bilda mögel som kan leda till att de som vistas i fastigheten blir sjuka. Det kan också uppstå kostsamma reparationer i framtiden om fukten inte åtgärdas utan vandrar vidare in i fastigheten. Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark som är experter på dränering och enskilt avlopp i Köping för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering.

Så här kontrollerar du att din dränering fungerar

Börja med att ta ett varv runt ditt hus och kontrollera marken vid husgrunden. Om marken lutar inåt mot husgrunden eller har sjunkit kan det vara tecken på att din dränering inte fungerar. Kontrollera också stuprör så att de inte kastar ut vatten mot husgrunden, vilket också är en vanlig orsak till att man får fuktskador i källare. Inne i källaren kan du inspektera väggar och golv för att se om det finns svarta fläckar eller om färgen har flagnat vilket kan vara ett tecken på att det finns fukt i källaren. Det går ofta även att känna en unken doft i källaren om det finns fukt.


När du ska installera enskilt avlopp i Köping

Har du köpt en fastighet som inte är anslutet till kommunalt avlopp eller behöver du uppgradera eller byta ut ditt befintliga enskilda avlopp kan du vända dig till oss på Gårdsmark. Enklast är att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan komma ut och inspektera ditt nuvarande enskilda avlopp. Då kan vi också se vilka förutsättningar som föreligger och vilka krav som behöver uppfyllas. Vi bidrar också med rådgivning kring ett nytt enskilt avlopp i Köping och kan också bistå dig i projekteringen inför att du ska ansöka om tillstånd från kommunens miljöförvaltning.

Efter att du har fått tillstånd från kommunen att installera enskilt avlopp i Köping kan vi hjälpa dig med markarbeten och installation till ett rättvist pris. Våra yrkesutbildade medarbetare utför arbetet korrekt och med ett perfekt resultat så att du garanterat får avloppet godkänt vid besiktningen. Självklart lämnar vi även trygga garantier på vårt arbete.