Dränering i Falun

Fullständiga husdräneringar i Falun

För äldre hus som är byggda före 1980-talet använde man tegelrör vid dränering i Falun Dessa rör slammar lätt igen eftersom man tidigare inte använda dräneringsduk som förhindrade jord att komma in i rören. Dessutom brukar teglet vittra sönder och spricka så att vattnet inte leds iväg från huset. Ägare av äldre hus där dränering inte utförts under de senaste 30 åren kan räkna med att dräneringen inte fungerar effektivt. Det kommer att leda till, eller kanske redan har lett till, att det kommer uppstå fuktskador i källare eller i husets grund.

När behöver man utföra en dränering i Falun

Som nämnts ovan så bör fastigheter som är byggda före 1980-talet och som inte har dränerats de senaste 30 åren utföra en dränering i Falun i förebyggande syfte för att undvika kostsamma fuktskador. Har man redan fått fuktskador i källare eller på husets grund ska man definitivt inte vänta utan då bör man snarast utföra en dränering i Falun för att förhindra att fukten sprider sig vidare i fastigheten. Om du är osäker kan du kontakta oss på Gårdsmark så att vi kan utföra en kostnadsfri fuktmätning i din källare och även inspektera din husgrund. Därefter kan vi lämna förslag på åtgärder och även erbjuda ett konkurrenskraftigt pris för din dränering i Falun. Självklart lämnar vi också branschenliga garantier på vårt arbete.


Gårdsmark utför installation av enskilt avlopp i Falun

I Sverige finns cirka 200 000 fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet av olika skäl, oftast för att det saknas i området. Dessa fastigheter har fått eller kan få tillstånd att installera ett eget avloppssystem om systemet uppfyller de miljökrav som kommunen har. Vi på Gårdsmark är experter på enskilt avlopp i Falun och kan hjälpa dig hela vägen från utredning, projektering, tillståndsansökan och installation av enskilt avlopp. Kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera dina förutsättningar för installation av enskilt avlopp samtidigt som vi kan lämna tips och råd inför ditt nya avloppssystem, utan att du förbinder dig för något.