Dränering i Fagersta

Dränering i Fagersta med omnejd

Behöver du utföra en dränering i Fagersta? Vi på Gårdsmark har lång rutin och kunnande gällande husdränering.

Så här går en dränering till: först behöver ett schakt grävas runt huset som är cirka 1 meter brett och som har ett djup som går strax under husets platta. För säkerhets skull brukar man gräva upp en eller två sidor av huset i taget så att inte huset riskerar att röra på sig, vilket kan få dyrbara konsekvenser. Sedan så fraktas gammalt fyllnadsmaterial bort samt den gamla dräneringen. Därefter läggs makadam i botten på schaktet och sedan dräneringsrören som lindas in i en dräneringsduk som ska hålla jord borta så att inte rören slammar igen. Slutligen läggs makadam runt rören och därefter fylls schaktet med nytt fyllnadsmaterial. Har du källare ska även väggarna fuktskyddas på utsidan vilket sker med hjälp av exempelvis en Platonmatta.

Hur lång tid tar en dränering?

Att utföra en dränering kan ske året om, även under vintern, vilket dessutom kan vara en fördel då maskinerna får ett bra och fast underlag att köra över. Det tar cirka en vecka att utföra en dränering av en normalstor villa, beroende på vilka förutsättningar som finns. Om det finns altan eller ett uterum i anslutning till fastigheten kommer det att krävas mer arbete då den delen av arbetet med att frilägga eller montera ned dessa görs för hand. Efter att dräneringen är klar behöver du vänta några månader så att marken får sätta sig innan du återställer trädgården och rabatter, framför allt i nära anslutning till huset.


Vad gäller för enskilt avlopp i Fagersta?

Har du en fastighet som har enskilt avlopp i Fagersta krävs det att du har tillstånd för avloppet och att det är besiktigat och godkänt för det användningsområde som avloppet ska användas för. För att kunna erhålla tillstånd krävs att ditt avloppsystem uppfyller kommunens miljökrav. Vilka krav som gäller för just ditt område och din fastighet bestäms av kommunen. Om du vill få hjälp med att installera eller uppgradera ett enskilt avlopp i Fagersta kan du vända dig till oss på Gårdsmark som har en lång erfarenhet inom området. Vi kan hjälpa dig med allt från projektering, information för tillstånd och installation av ditt enskilda avlopp.