Dränering i Borlänge

Dränering för din villa i Borlänge

Har du problem med fukt i din källare kan det bero på flera olika orsaker som exempelvis att din dränering inte längre fungerar. Fukt som tränger in i källaren bör åtgärdas snarast innan det utvecklas mögel som kan vara ohälsosamt för de som vistas i fastigheten. Fukt kan också spridas till andra byggdelar och in i bostaden vilket kan leda till kostsamma reparationer. Du är välkommen att kontakta oss på Gårdsmark så kan vi komma ut till din fastighet och utföra en kostnadsfri fuktmätning och utreda hur fukten kommer in i källaren. Därefter får du ett protokoll där vi också föreslår hur du ska åtgärda problemet.

Anlita Gårdsmark för dränering i Borlänge

Gårdsmark är specialister på dränering och enskilt avlopp i Borlänge och flera andra städer runt om i Sverige. Våra medarbetare är utbildade och har en lång erfarenhet inom branschen vilket borgar för att du kan vara trygg med att arbetet utförs säkert och korrekt med perfekt resultat. Vi använder oss enbart av godkänt material och utför arbetet enligt gällande branschregler. Dessutom lämnar vi branschenliga garantier vilket betyder att du kan vara trygg med vårt arbete även efter att vi är klara med din dränering i Borlänge. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din dränering i Borlänge till ett rättvist pris.


När du ska investera i enskilt avlopp i Borlänge

Att installera ett enskilt avlopp är en krävande process som kräver mycket information och kunskap så att kommunen beviljar tillstånd för installation av nytt avloppssystem. Bland annat behöver du välja ett enskilt avlopp i Borlänge som är rätt dimensionerat för din fastighet och för de behov som det ska användas för. Det behöver också utredas vilka förutsättningar som föreligger för att installera ett enskilt avlopp på din tomt. Slutligen krävs också att avloppssystemet uppfyller de krav och riktlinjer som kommunens miljöförvaltning ställer, annars kommer inte tillstånd att utfärdas.


Gårdsmark är specialister på enskilt avlopp

Vi på Gårdsmark kan hjälpa dig genom hela processen, från att utreda vilka förutsättningar som finns för att installera enskilt avlopp till att bidra med rådgivning vid köp av enskilt avlopp. Därefter kan vi bistå dig med information för din ansökan till kommunens miljöförvaltning. När du sedan har fått tillstånd beviljat så installerar vi ditt nya enskilda avlopp så att det godkänns vid kommunens besiktning.