Dränering i Avesta

Dränering och enskilt avlopp i Avesta

När du behöver utföra en dränering i Avesta eller byta ut ett enskilt avlopp kan du vända dig till oss på Gårdsmark som är specialister på markarbeten för privatpersoner på flera orter i Sverige. Våra yrkesutbildade markarbetare har varit verksamma inom branschen under många år och har därmed ett stort kunnande och mycket erfarenhet. Det innebär att vi alltid utför vårt arbete med godkänt material, enligt gällande branschregler och med förstklassigt resultat. Om du vill veta mer om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss.

När du behöver dränering i Avesta

Vi på Gårdsmark utför dränering i Avesta och på flera andra orter runt om i Sverige och kan hjälpa dig då du behöver utföra en husdränering. Om det är över 30 år sedan som ditt hus senast fick en ny dränering är det sannolikt dags att utföra en ny dränering i Avesta i förebyggande syfte så att du inte får fuktskador i din fastighet. Du kan kontakta oss för att boka en kostnadsfri fuktmätning så att vi kan mäta luftfuktigheten i din källare, i väggar och inspektera din husgrund. Våra fukttekniker lämnar sedan ett protokoll där du kan se resultatet av vår mätning men också förslag på åtgärder. Om du väljer att anlita oss för din dränering i Avesta kan vi erbjuda dig ett konkurrenskraftigt pris för ditt projekt.


Låt oss hjälpa dig med enskilt avlopp i Avesta

Att installera ett enskilt avlopp är en process som kräver en del kunskap för att kunna välja rätt system och för att inhämta information som krävs för att ansöka om tillstånd från kommunen. När man väljer ett enskilt avlopp i Avesta är det viktigt att systemet dels är rätt dimensionerat för fastigheten men också att det uppfyller kommunens miljökrav. Vi på Gårdsmark har en lång erfarenhet inom branschen och kan bistå dig från planering och projektering till installation av ett nytt enskilt avlopp i Avesta. Du kan kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera din tomt och vilka förutsättningar som föreligger för att installera ett enskilt avlopp. Vi kan också bistå med rådgivning kring avloppssystem så att du kan välja ett system som uppfyller alla krav som föreligger.