Torr källare

Få hjälp med att skapa en torr källare

Fukt ställer till med mycket skador i en fastighet som exempelvis att trä får röta, betong och puts vittrar sönder