Optidrain

Fuktkontroll

Få helt tät husgrund med Optidrain system

Har man fått in fukt i källaren är det vanligt att det beror på att husets dränering inte längre fungerar.

Dränering

Hur lång livslängd har Optidrain system?

Har du en äldre fastighet som inte dränerats om de senaste 30 åren är det sannolikt dags att genomföra en

Optidrain

Hur monterar man Optidrain system?

Planerar du att dränera om ditt hus kan du passa på att även isolera dina källarväggar och få en varm

Gårdsmark Dränering - Underhåll

Vi är certifierade på Optidrain dräneringssystem

När man vill isolera sin husgrund är Optidrain ett utmärkt system för att dels förhindra att fukt tränger in i