fukt i källare

Få hjälp med att skapa en torr källare

Fukt ställer till med mycket skador i en fastighet som exempelvis att trä får röta, betong och puts vittrar sönder

Fuktkontroll

Har det djup dräneringsrör installeras betydelse?

Anledningen till att man har en dränering runt en fastighet är för att dels leda bort grundvattnet som stiger upp

Dränera sin fastighet

Måste man anlita företag för att dränera sin fastighet?

Har du fått fukt i din källare som har utvecklats till mögel har du säkert massor av frågor som dyker

Måste man dränera

Måste man dränera om sitt hus vid fukt i källare?

Har man fått in fukt i sin källare så är risken stor att det kommer utvecklas mögel, som kan vara