Dräneringsrör

Dräneringsrör

På vilket djup ska dräneringsrör installeras?

Att dränera om en fastighet är ett tungt arbete som kräver stor noggrannhet men även kunskap kring dränering och material