Dräneringsbrunn

Dränering

Pris för montering av dräneringsbrunn

För att undvika att fukt tränger in i husgrund och källare behöver man dränera om sitt hus cirka vart 30:e

Dränering

Vi hjälper dig med din montering av en ny dräneringsbrunn

Har du fått in fukt i din källare eller samlas vattnet kring din husgrund istället för att rinna undan är

Vilka olika typer av dräneringsbrunnar finns på marknaden?

Husets dränering ska vara anslutet till en dräneringsbrunn där vatten samlas upp innan det sedan förs vidare till kommunens dagvattensystem