Dränering torpargrund

Behöver en torpargrund dränering?

Många som har hus med torpargrund tror att man inte behöver en dränering för sin husgrund då väder och vind ser till att torka ut husgrunden. Detta var sant förr i tiden då det var flera faktorer som bidrog till att fukt kunde hållas borta från husgrunden. Dagens mer avancerade torpargrunder tillsammans med golvisolering i fastigheterna gör dock att fukt får ett bra fäste i en torpargrund. Därför behöver man även dränering för sin torpargrund för att undvika framtida problem med fukt och mögel.

Vad händer om man inte har en dränering för sin torpargrund?

Vad som händer om man inte har dränering är att allt vatten, dels grundvatten som kommer underifrån, men även regnvatten och smältvatten samlas på tomten. Det kommer bland annat leda till att marken är blöt och sur men även till att marken under krypgrunden innehåller massor av fukt. Om det samlas vatten eller fukt under en krypgrund så kommer det med tiden innebära att fukten kommer leta sig in i betong, puts och golv och där ställa till med stora skador.

När betongplintar eller putsade murblock utsätts för fukt kommer de med tiden att vittra sönder. Dessutom kan fukt tränga sig in i betongen och där orsaka rostskador på armering. Det gör att husgrunden kan bli mindre stabil vilket kan leda till allvarliga skador på huset.

Hur ofta behöver man lägga dränering för en torpargrund?

En fastighet behöver dräneras om vart 15 – 40 år, beroende på vilka förutsättningar som gäller för fastigheten och tomten. Om man exempelvis har en tomt med mycket lerjord kan det innebära att man behöver lägga ny dränering för sin torpargrund vart 15:e år. Om det råder normala förhållanden och dräneringen är utförd med godkänt dräneringssystem, enligt gällande branschregler, och av certifierade montörer är livslängden minst 40 år.

Om man har en fastighet som inte har fått ny dränering de senaste 30 åren bör man utföra en dränering av sin torpargrund inom överskådlig tid för att slippa problem med fukt. Andra tecken på att dräneringen inte fungerar är om det uppstår svarta fläckar på betong eller puts, att marken under huset är blöt eller fuktig eller då det finns en unken lukt av fukt under huset.

Fuktskydd och isolering

När man lägger ny dränering för sin torpargrund behöver man också montera ett säkert fuktskydd på sin torpargrund för att blockera fukten från att tränga in i fastigheten. Då kan man samtidigt även passa på att isolera sin husgrund så att man får ett jämnare inomhusklimat invändigt. Vid en isolering kan man också se fram emot minskade uppvärmningskostnader för sin fastighet.

Anlita oss på Gårdsmark för din dränering

Om du vill vara säker på att få en dränering för din torpargrund som är effektiv och har en lång livslängd kan du kontakta oss på Gårdsmark. Vi är specialister på dränering och kan hjälpa dig att installera ny dränering, dräneringsbrunnar och isolera din husgrund. Du kan boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan göra en fuktmätning, inspektion av din husgrund och därefter lämna förslag på åtgärder, utan att du förbinder dig för något.

När du anlitar oss för att dränera din husgrund kan du använda dig av ROT-avdrag vid dränering. Det innebär att du kan göra ett skatteavdrag på motsvarande 30 % av våra arbetskostnader. Vi gör avdraget direkt på vår faktura efter avslutad leverans.

Om Gårdsmark

Gårdsmark har sitt huvudkontor i Dalarna men utför dränering och installation av enskilt avlopp på flera platser runt om i Sverige. Våra medarbetare är yrkesutbildade och har en lång erfarenhet inom branschen vilket gör att det finns en stor kunskap och erfarenhet inom dränering. Vi är också certifierade inom Säker Grund och ett flertal olika dräneringssystem, som exempelvis Optidrain.

Har du någon fundering?